close
Početna > Zaposleni > Područja rada

Područja rada

Medis se sastoji od više preduzeća u različitim državama. Matičnu jedinicu u Sloveniji čini više sektora koji se usredsređuju na različite ciljne grupe, odnosno obavljaju aktivnosti podrške.

Najtipičnija radna mesta u prodajnim sektorima su Product Manager i stručni saradnik. Na tim radnim mestima su neophodno potrebne osobe sa prirodoslovnom naobrazbom, znači pre svega farmaceuti, lekari, biolozi ili inženjeri kemije.

Product Manager

Product Manageri zaduženi su za traženje novih inovativnih proizvoda i za njihovo lansiranje na tržište. Često imaju priliku predstaviti široj javnosti potpuno nove proizvode koje tržište još ne poznaje, zato je njihov posao veoma zanimljiv, raznolik i ujedno zahtevan.
Najpre moraju dobro upoznati proizvode, ustanoviti kako i gde će ih lekar upotrebljavati i što je najbolje za pacijenta. Sve to znanje preko stručnih saradnika prenose zdravstvenom osoblju, a širu javnost informišu u prvom redu putem oglašavanja, organizacije događaja, kongresa i radionica.

Stručni saradnici

Stručni saradnici na terenu se susreću uglavnom sa lekarima i drugim zdravstvenim osobljem kojima predstavljaju Medisove proizvode i prednosti tih proizvoda za pacijente. Taj posao je zahtevan, zato stručni saradnici moraju veoma dobro poznavati proizvode. Međutim svaki dan susreću se sa stručnjacima sa različitih područja, što njihovoj svakodnevici dodaje dinamiku, a njima nudi priliku za učenje novih stvari.

Regulativa

Stručnjaci, pre svega sa farmaceutskom naobrazbom koji se bolje snalaze u kancelariji nego na terenu, a iznimno su precizni, neophodno su potrebni u službi za regulativu. Tu pripremaju i pregledavaju dokumentaciju potrebnu za registraciju lekova i medicinskih sredstava, prate klinička ispitivanja i zapisuju neželjena dejstva lekova.

Logistika

Zaposleni u Logistici brinu se da sve što se tiče isporuke, nabave, skladištenja i transporta Medisovih proizvoda teče kako treba. Zaposleni sa naobrazbom ekonomskog i komercijalnog usmerenja rade kao prodajni, nabavni i izvozni referenti. Kao ekipa moraju raditi usklađeno sa svim Product Managerima i zaposlenima u Regulativi da bi mogli efikasno upravljati zalihama i brinuti se za odgovarajući način transporta i skladištenja osetljivijih lekova.

Tržišno komuniciranje

U Službi za tržišno komuniciranje nastaju Medisovi promotivni materijali (oglasi, prospekti, leci, interne strane…). Zaposleni sa različitom naobrazbom, od grafičkih dizajnera do komunikologa, imaju mogućnost izraziti svoju kreativnost i pokazati organizacionu žilicu. Služba za tržišno komuniciranje brine se za organizaciju događaja (kao što su na primer lansiranja novih proizvoda, piknici, novogodišnje zabave za zaposlene i stranke), kao i za redakciju i prelom internog časopisa Preleta.


Informatika

O odeljenju Informatike zaposlena je grupa stručnjaka sa informatičkog područja. Brinu se za Medisov poslovno-informatički sistem, kao i za svu kompjutersku i tehničku opremu preduzeća. Važan segment njihovog rada je planiranje razvoja informatičkih sistema, odnosno traženje programskih rešenja koja će moći pratiti tempo rada i potrebe za pregledom nad podacima.

Finansije i računovodstvo

Finansijsko-računovodstveni sektor brine se za finansijsko poslovanje. Na tipičnim radnim mestima, kao što su na primer računovođa, knjigovođa, referent za platni promet, planer-analitičar i druga, rade uglavnom osobe sa ekonomskom naobrazbom, ali i drugih profila.

Medis ostaje vodeće nezavisno preduzeće koje pruža celovite usluge. One obuhvataju završna klinička ispitivanja, planiranje, registracije, nabavku, aktivnu promociju i prodaju, kao i skladištenje i distribuciju.

Medisove e-novosti
Upoznat sam sa pravilima o zaštiti prava na privatnost.