close
Početna > Zaposleni > Edukacije

Edukacija

Programi obuke su smisleno prilagođeni zahtevima radnog mesta, neki od njih su na neki način postali standard kvaliteta. Na redovnim godišnjim razgovorima u oktobru i novembru planiramo edukacije za sledeću godinu, pri čemu pazimo na individualne potrebe i želje zaposlenih, njihovo predznanje i ambicije.

Od svakog zaposlenog očekujemo da najpre iznese svoje želje, a mi smo mu tokom godine na raspolaganju za savete, dodatne predloge i podsticaje da ostvari svoje planove. Još smo zadovoljniji ako premaši svoje planove.

Naši zaposleni se svake godine obrazuju iz raznih stručnih područja, kao što su: the Pharma Business Development, the Pharma Brand Planning Course, the Pharma Forecasting Course, Marketing Excellence Training, i područja vođenja (Leadership for Managers, Leading Internationaly Remote Teams, Young Managers Program, Finances for Non-Financials, Human Resource Management).

Mnogo pažnje posvećujemo i edukovanju zaposlenih. Budno pratimo razvoj karijere svakog zaposlenog i neprestano tražimo prilike za dalji razvoj.

Medisove e-novosti
Upoznat sam sa pravilima o zaštiti prava na privatnost.