close

U Medisu uvek i izrazito ističemo svoju brigu za zaposlene u organizacionom, obrazovnom i motivacionom smislu. Mladima poveravamo važne funkcije i zadatke.

Oblikujemo i povezujemo ekipe sposobnih i visokomotivisanih zaposlenih različitih struka.

Zadovoljni zaposleni

Obezbeđujemo organizovanu i stimulativnu radnu okolinu sa dobrim međuljudskim odnosima.

Edukacije

Brinemo se za redovnu obuku zaposlenih i podstičemo timski rad.

Medisove e-novosti
Upoznat sam sa pravilima o zaštiti prava na privatnost.