close

O Medisu

Medis Pharma d.o.o. Beograd, je sa vama više od 10 godina u Srbiji, a već smo vam postali bliski. I mi se osećamo kao da vas znamo od uvek.

Medis u Srbiji plasira brojne važne, kvalitetne i posebne lekove, medicinska sredstva i dijetetske proizvode. Ovi medicinski proizvodi su posebni jer dolaze od svetski poznatih proizvodjača, poslednja generacija u svojoj oblasti.
Medis Pharma d.o.o. Beograd je jedinica u sklopu matične kuće Medis, koja pokriva gotovo celu jugoistočnu Evropu.

Od osnivanja 1989. godine Medis je otvorio svoja preduzeća i predstavništva u Austriji, Bosni i Hercegovini, Bolgariji, Hrvatskoj, Mađarskoj, Makedoniji i Srbiji, a prisutan je i u Albaniji, Crnoj Gori, Češkoj republici, na Kosovu, u Portugalu i Slovačkoj.

Partnerima iz oblasti farmaceutske industrije kuća Medis nudi celokupnu ponudu marketinških usluga, kao što su istraživanja tržišta, strateško planiranje, registracija, nabava, promocija i prodaja, kao i skladištenje i distribucija.
U kompaniji Medis trenutno je zaposleno više od 280 ljudi, uglavnom visoke stručne spreme. Od toga u Medisu Pharma u Srbiji zaposleno je 20 ljudi.

Društvo Medis je farmaceutsko preduzeće koje tržište Centralne Evrope i Balkana snabdeva pažljivo odabranim lekovima, dodacima ishrani i medicinskom opremom.

Medisove e-novosti
Upoznat sam sa pravilima o zaštiti prava na privatnost.