close

Glavna delatnost preduzeća Medis je medicinski marketing. Na području promocije i informisanja o lekovima Medis je najveće nezavisno preduzeće na području Srednje i Jugoistočne Evrope.

O Medisu

Za dve decenije izrasli smo u uspešnu međunarodnu kompaniju sa više od 200 zaposlenih.

Vizija i vrednosti

Dobri smo gospodari koji se brinu o budućnosti.

Tržišta

Prisutni smo u trinaest država na području Srednje i Jugoistočne Evrope.

Medisove e-novosti
Upoznat sam sa pravilima o zaštiti prava na privatnost.